ติดต่อลงโฆษณา คลิกที่นี่ (โฆษณาเฉพาะ Marketplace คลิกที่นี่)

ดูฟีด RSS

tqmbroker

ประกันภัยอิสรภาพ

คะแนนรายการนี้
เกร็ดความรู้ดีๆจาก [url=http://www.tqm.co.th]ประกันภัยรถยนต์[/url] โปรโมชั่น [url=http://www.tqm.co.th]ประกันรถยนต์[/url] ดีๆ
เบื่อซ่อม อยากขาย ไว้ใจ [url=http://www.q4car.com]รถยนต์มือสอง[/url] [url=http://www.q4car.com]ตลาดรถ[/url] รับฝากขาย [url=http://www.q4car.com]รถมือสอง[/url] [url=http://www.q4car.com]เปรียบเทียบรถยนต์[/url] ฟรี!!

การประกันภัย เป็นวิธีการแบ่งเบาภาระความเสี่ยงของบุคคลที่ต้องประสบภัยให้ได้รับผลร้ายจากภัยน้อยที่สุด ตั้งแต่ภัยน้ำท่วม, ภัยไฟไหม้, ภัยอุบัติเหตุ, ภัยโจรกรรม ฯลฯ หรือแม้จะตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาต้องถูกควบคุมตัวไม่ได้รับอิสรภาพ ก็ถือเป็นภัยชนิดหนึ่งที่สามารถนำไปประกันภัยได้เช่นกันในชื่อที่เรียกว่า ประกันภัยอิสรภาพ

ประกันภัยอิสรภาพ เป็นระบบการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ซึ่งเมื่อบุคคลผู้ได้ซื้อประกันภัยแล้ว ทางบริษัทประกันภัยจะออกหนังสือรับรองให้ผู้เอาประกันภัยถือไว้ หากผู้เอาประกันภัยได้กระทำความผิดหรือตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย ก็สามารถนำหนังสือรับรองนี้ยื่นต่อเจ้าพนักงานหรือศาลเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันตัวได้

การประกันภัยอิสรภาพสามารถทำได้ทั้งก่อนการกระทำความผิดและภายหลังกระทำความผิด กล่าวคือ ในกรณีแรกบริษัทจะออกกรมธรรม์ประกันภัยแก่ประชาชนทั่วไปที่มาซื้อประกันภัย และออกหนังสือรับรองให้แก่ผู้เอาประกันภัยถือไว้ เมื่อผู้เอาประกันภัยกระทำความผิดหรือตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย ก็สามารถนำหนังสือรับรองนี้ประกันตัวได้ และในกรณีที่สอง (ภายหลังกระทำความผิด) ผู้ที่จะซื้อประกันภัยได้นั้นต้องเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยเท่านั้น และเมื่อซื้อประกันภัยแล้ว บริษัทจะออกหนังสือรับรองเพื่อนำไปใช้ในการประกันตัวต่อไป

อัตราการซื้อประกันภัย หรือที่เรียกว่าเบี้ยประกันภัยนั้น มีอัตราโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกันในทุกบริษัทประกันภัย ระหว่าง 0.5% ถึง 20% โดยแบ่งอัตราเป็น 2 กรณี คือ กรณีกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทำความผิด อัตราเบี้ยประกันภัย อยู่ระหว่างขั้นต่ำ 0.5% ขั้นสูง 1% ของหลักประกัน เช่น จำนวนเงินที่ประกันตัว 100,000 บาท ผู้เอาประกันภัยจะจ่ายเบี้ยประกันภัยอยู่ระหว่าง 500-1,000 บาท ส่วนกรณีกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทำความผิด อัตราเบี้ยประกันภัยอยู่ระหว่างขั้นต่ำ 5% ขั้นสูง 20% ตัวอย่างเช่น จำนวนเงินประกันตัว 100,000 บาท ผู้เอาประกันภัยจะจ่ายเบี้ยประกันภัยอยู่ระหว่าง 5,000-20,000 บาท เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันภัยส่วนใหญ่ยังมีส่วนลดเบี้ยประกันภัยแก่ผู้ซื้อประกันภัยอิสรภาพในกรณีหากผู้เอาประกันภัยมีบุคคลมาค้ำประกันหรือหลักทรัพย์มาวางประกันกับบริษัท หรือกรณีผู้เอาประกันภัยไม่ผิดสัญญาประกันตัว บริษัทก็จะคืนเบี้ยประกันภัยให้บางส่วน เป็นต้น

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา ให้ได้รับความสะดวกในการยื่นประกันตัว เชื่อว่าประกันภัยอิสรภาพจะเป็นทางเลือกหนึ่งของระบบการประกันตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลย ซึ่งขณะนี้มีตัวแทนของบริษัทประกันภัยประจำอยู่ที่หน่วยงานราชการและศาลเป็นส่วนใหญ่แล้ว.

Submit "ประกันภัยอิสรภาพ" to Facebook Submit "ประกันภัยอิสรภาพ" to Twitter Submit "ประกันภัยอิสรภาพ" to Google Submit "ประกันภัยอิสรภาพ" to Digg Submit "ประกันภัยอิสรภาพ" to StumbleUpon Submit "ประกันภัยอิสรภาพ" to del.icio.us Submit "ประกันภัยอิสรภาพ" to reddit

คำสำคัญ: ไม่มี แก้ไขคำสำคัญ
หมวดหมู่
Uncategorized

ความคิดเห็น