ติดต่อลงโฆษณา คลิกที่นี่ (โฆษณาเฉพาะ Marketplace คลิกที่นี่)

ดูฟีด RSS

bigbang1987

ไทยยานยนตร์กรุ๊ป: Multi Brands Multi Locations

คะแนนรายการนี้
[URL="http://www.checkraka.com/review/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-14-158/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%9B-Multi-Brands-Multi-Locations-4/"]ไทยยานยนตร์[/URL][COLOR=#616161][FONT=Tahoma] สิ่งที่เป็นจุดเด่นแตกต่างจากศูนย์บริการอื่นๆ ทั่วไปก็คือ [/FONT][/COLOR][B]เทคโนโลยีรับแจ้งซ่อมผ่าน iPad เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งเพิ่มความสะดวกต่อลูกค้า และผู้รับผิดชอบดูแลรถค่อนข้างมาก โดยระบบจะจัดเก็บ และแสดงข้อมูลรถที่เข้ารับบริการอย่างสะดวก และรวดเร็ว ช่วยให้ติดตามอาการหรือปัญหาของรถได้ครบถ้วน พร้อมแก้ปัญหาได้ตรงจุด และสามารถดูจอมอนิเตอร์รายงานแสดงสถานะการซ่อมที่ติดตั้งบริเวณมุมนั่งรอได้อย่างสะดวกสบาย


[/B][URL="http://www.checkraka.com/review/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-14-158/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%9B-Multi-Brands-Multi-Locations-4/"][IMG]http://www.checkraka.com/uploaded/knowledge/article/4/head1.jpg[/IMG][/URL]

Submit "ไทยยานยนตร์กรุ๊ป: Multi Brands Multi Locations" to Facebook Submit "ไทยยานยนตร์กรุ๊ป: Multi Brands Multi Locations" to Twitter Submit "ไทยยานยนตร์กรุ๊ป: Multi Brands Multi Locations" to Google Submit "ไทยยานยนตร์กรุ๊ป: Multi Brands Multi Locations" to Digg Submit "ไทยยานยนตร์กรุ๊ป: Multi Brands Multi Locations" to StumbleUpon Submit "ไทยยานยนตร์กรุ๊ป: Multi Brands Multi Locations" to del.icio.us Submit "ไทยยานยนตร์กรุ๊ป: Multi Brands Multi Locations" to reddit

คำสำคัญ: ไม่มี แก้ไขคำสำคัญ
หมวดหมู่
Uncategorized

ความคิดเห็น