ติดต่อลงโฆษณา คลิกที่นี่ (โฆษณาเฉพาะ Marketplace คลิกที่นี่)

ดูฟีด RSS

smlpos

โปรแกรม POS มีโปรโมชั่นแบบเซเว่น ใช้งานง่าย ราคาประหยัดสุดๆ

คะแนนรายการนี้
[color=yellow]แนะนำ[/color] [url=http://www.smlsoft.com/pos]โปรแกรม POS[/url] [color=PaleGreen][b]มีโปรโมชั่นแบบเซเว่น[/b][/color] [color=yellow]ออกแบบหน้าจอขายได้เอง[/color] [color=PaleGreen]เชื่อมสาขาผ่าน[/color] [color=red][b]Net[/b][/color] [color=yellow]ดูข้อมูล[/color] [color=PaleGreen][b]Online[/b][/color] [color=yellow]ทำงานรวดเร็วด้วยโปรแกรมบน[/color] [color=red][b]Handheld[/b][/color] [color=PaleGreen]ใช้งานง่าย[/color] [color=yellow][b]ราคาประหยัดสุดๆ[/b][/color][img]http://upic.me/i/xk/showprice.jpg[/img]
[url=http://www.smlsoft.com/pos]โปรแกรม POS[/url] [color=yellow][b]มีโปรโมชั่นแบบเซเว่น[/b][/color] [color=springgreen][b]ใช้งานง่าย[/b][/color] [color=yellow][b]ราคาประหยัดสุดๆ[/b][/color]

[color=yellow][b]ระบบ[/b][/color] [color=springgreen][b]Point of Sale[/b][/color] [color=yellow][b]ที่ออกแบบหน้าจอได้เอง[/b][/color] [color=orange][b]พร้อม[/b][/color] [color=springgreen][b]Function[/b][/color] [color=yellow][b]ใช้งานสมบูรณ์แบบ[/b][/color]

[color=yellow][b]เชื่อมสาขาผ่าน[/b][/color] [color=PaleGreen][b]Net[/b][/color], [color=yellow][b]ดูข้อมูล[/b][/color] [color=springgreen][b]Online[/b][/color] [color=yellow][b]ทำงานรวดเร็วด้วยโปรแกรมบน[/b][/color] [color=springgreen][b]Handheld[/b][/color][video=youtube;X0hP6ExnSAI]http://www.youtube.com/watch?v=X0hP6ExnSAI&feature=player_embedded[/video]
[color=yellow][b]SML POS[/b][/color] สามารถออกแบบหน้าจอขายได้เอง เพื่อความเหมาะสมกับวิธีขายสินค้า และอุปกรณ์ เช่น ถ้าใช้จอ [color=springgreen]Touch Screen[/color] ก็สามารถกำหนดปุ่มต่างๆได้เอง กำหนดขนาดของปุ่มได้เอง พร้อม [color=springgreen]Function[/color] ที่เหมาะสมสำหรับกิจการ


[color=yellow][B]ลักษณะการนำไปใช้งาน[/B][/color] [color=springgreen]โปรแกรม SML POS[/color]

* [color=orange]Stand Alone[/color]( เครื่องเดี่ยว)

* [color=springgreen]LAN[/color] (บริเวณพื้นที่เดียวกัน)

* [color=orange]WAN[/color] (ทั่วโลกผ่านระบบ Internet)

* [color=red]Synchronize[/color] (แลกเปลี่ยนข้อมูลสาขาผ่าน Internet)[img]http://upic.me/i/nc/pospic1.jpg[/img][color=orange][B]ธุรกิจที่รองรับ[/B][/color]

* [color=yellow]ร้านขายคอมพิวเตอร์[/color] :รองรับระบบ Serial Number และวันรับประกัน ยิง Serial Number ขายได้ทันที
* ร้านขายสินค้าทั่วไป : เช่นร้านค้าปลีก โดยเน้นให้สามารถทำโปรโมชั่นได้หลายรูปแบบ ระบบสะสมแต้ม ระบบแลกซื้อ ระบบส่วนลด เพื่อแข่งขันด้านค้าปลีก
* [color=orange]ร้านขายหนังสือ[/color] :รองรับระบบ ISSN เพื่อควบคุมหนังสือ หรือนิตยสาร พร้อมทั้งระบบค้นหาหนังสือตามชื่อหนังสือ, ผู้แต่ง แบบ Full Text Search
* ร้านขายยา : เก็บประวัติของลูกค้า รองรับประวัติการแพ้ยา ผลการวิเคราห์เลือด โรคประจำตัว ระบบการพิมพ์สลากยา
* [color=springgreen]ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง[/color] : สามารถเชื่อมสต๊อกหน้าร้านกับหลังร้านได้ทันที พร้อมทั้งระบบต้นทุนแฝง เพื่อรู้ต้นทุนที่แท้จริงของสินค้า
* ร้านขายเสื้อผ้า/ร้านขายรองเท้า : รองรับสี และขนาด เพื่อทำสต๊อกแยกตามสี และขนาด[img]http://upic.me/i/i2/pospic2.jpg[/img][color=yellow]ความสามารถ ระบบออกแบบหน้าจอขาย[/color] [url=http://www.smlsoft.com/pos]โปรแกรม POS[/url]

* [color=orange]รองรับระบบ[/color] [color=springgreen]Touch Screen[/color]
* แสดงภาพสินค้าได้
* แสดงภาพโฆษณาแบบวนได้โดยอาศัย [color=springgreen]HTML Code[/color] หรือ [color=orange]Flash[/color] หรือ [color=aqua]Silverlight[/color](แสดงได้ทุกหน้าจอ)
* [color=yellow]รองรับจอภาพได้ถึง 4 จอ[/color]พร้อมกันโดยแต่ละจอออกแบบได้ต่างกัน (หน้าจอฝั่งพนักงาน,หน้าจอฝั่งลูกค้า)
* สร้างปุ่มสินค้าแบบเจาะจงได้
* สร้างปุ่ม [color=yellow]Hot Key[/color] เองได้
* เลือกกลุ่มสินค้าแบบรูปภาพ เข้าไปถึงตัวสินค้าแบบรูปภาพ (เหมาะสำหรับร้านอาหาร)[color=yellow]ความสามารถของโปรแกรม[/color] [color=springgreen]SML[/color] Point of Sale


[color=springgreen][b]SML POS[/b][/color] สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ [color=yellow]เครื่องเดี่ยว[/color] แบบ [color=orange]ออนไลน์ระหว่างสาขา[/color] และแบบ [color=springgreen]ออฟไลน์[/color] แล้ว ค่อยทะยอยส่งข้อมูลกลับสำนักงานใหญ่ สามารถกระจายสินค้าใหม่ หรือราคาใหม่ไปยังสาขาทั่วประเทศได้ทันทีที่ต้องการ พร้อมทั้งระบบโปรโมชั่นหลากหลายแบบ


[color=yellow]คุณสมบัติ[/color] [url=http://www.smlsoft.com/pos]โปรแกรม POS[/url]

* ทำงานได้แบบเครื่องเดี่ยว
* ทำงานได้แบบหลายเครื่อง ([color=magenta]LAN[/color])
* ทำงานได้แบบเชื่อมสาขาผ่าน Internet (ข้อมูลจะอยู่ที่ Server สำนักงานใหญ่)
* ทำ งานแบบ [color=springgreen]Data Center[/color](สาขาส่งข้อมูลกลับสำนักงานใหญ่ทุก 5 นาที และสามารถรับสินค้าใหม่ ราคาใหม่จากสำนักงานใหญ่ทุก 5 นาที ผ่าน Internet)
* รองรับระบบ [color=aqua]GPRS[/color], [color=orange]Wi-Fi[/color], [color=magenta]EDGE[/color], [color=springgreen]3G[/color], [color=yellow]CDMA[/color](ยกเครื่องไปขายสินค้าได้ทุกแห่ง [color=yellow]โดยไม่ต้อง Copy[/color] ข้อมูลไป)
* รองรับหน้าจอแบบ [color=springgreen]Touch Screen[/color]
* เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ [color=yellow]SLIP[/color]
* ออกแบบใบเสร็จแบบย่อได้เอง
* ออกแบบใบกำกับภาษีแบบเต็มได้เอง
* พิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
* พิมพ์ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ (นำใบกำกับอย่างย่อมาพิมพ์)
* สรุปสิ้นวัน หรือกะ หรือเมือต้องการ
* ค้นหาสินค้าตามรูปภาพ (สามารถเลือกให้แสดงรูปกลุ่มสินค้าก่อน แล้วค่อยเลือกสินค้าได้)
* ออกแบบหน้าจอค้นหาแบบเร็วได้เอง เช่น สินค้าขายดี สินค้าแนะนำ
* นำสื่อโฆษณามาแสดงได้ (เหมือนร้านเซเว่น)
* มีระบบป้องกันการยิง Barcode ผิดพลาดด้วยเสียง (ไม่ต้องมองจอ)
* [color=yellow]POS พูดได้[/color]([color=orange]เสียงยอดรวม, ยอดจ่ายเงิน, ยอดเงินทอน[/color] และ[color=aqua]คำขอบคุณได้[/color] โดยพนักงานขายไม่ต้องพูด)
* POS พูดชื่อสินค้าได้([color=yellow]ป้องกันลูกค้านำ Barcode ราคาถูก ไปติดสินค้าราคาแพง เช่น สุราต่างประเทศ แต่ไปติดสุราในประเทศแทน[/color])
* สำหรับร้านขายยา สามารถเตือนเมื่อขายยาต้องห้าม หรือยาที่สมาชิกแพ้
* สำหรับร้านขายยา ตรวจสอบยาเดิมที่เคยซือไปได้ทันที
* รองรับลิ้นชักเก็บเงิน


[color=yellow]ระบบสมาชิกของ[/color] [url=http://www.smlsoft.com/pos]โปรแกรม POS[/url]
[img]http://upic.me/i/vu/customerdisplay_a.jpg[/img]


ใช้ [color=yellow][b]Android Tablet[/b][/color] มาทำหน้าจอ [color=springgreen][b]Customer Display[/b][/color] สวยๆ แบบเซเว่นเพื่อประหยัดในการซื้ออุปกรณ์ [color=springgreen][b]Customer Display[/b][/color] แบบจอสี ซึ่งราคาแพงมาก โดยประยุกต์ใช้ [color=yellow][b]Android Tablet[/b][/color] [color=springgreen][b]ซึ่งราคาย่อมเยา[/b][/color] เชื่อมต่อกับเครื่อง [color=yellow][b]POS[/b][/color] ผ่านระบบ [color=springgreen][b]Wi-Fi[/b][/color]คุณสมบัติเบื้องต้น

* เล่น [color=yellow][b]Video[/b][/color] ได้ถึง 10 เรื่องต่อเนื่อง (ถ้าเป็นระบบสาขา สามารถส่ง Video เข้ามาได้ทันที ทั่วประเทศ)
* แสดงชื่อสินค้า จำนวน ราคา ยอดรวม ส่วนลด
* แสดงชื่อสมาชิก พร้อมแต้มสะสม
* แสดงยอดรวม และยอดเงินทอน
* เปลี่ยน [color=springgreen][b]Background[/b][/color] เป็นของร้านได้เอง
* เปลี่ยนตำแหน่งตัวหนังสือ ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษรได้ตามใจชอบ
* มีระบบปิดจอเมื่อไม่มีการขาย เพื่อถนอมจอภาพของเครื่อง [color=yellow][b]Android[/b][/color][color=red][b]*[/b][/color] [url=http://www.youtube.com/watch?v=RzBAXfxtRk4]ตัวอย่างหน้าจอ Customer Display[/url]
[color=red][b]*[/b][/color] [url=http://www.youtube.com/watch?v=I9aLdhFnD3w]Video สอนการติดตั้ง[/url]
[color=red][b]*[/b][/color] [url=http://www.youtube.com/watch?v=LuATfGmgrFA]สอน Upload Video[/url]


[color=orange]รายละเอียดเพิ่มเติม[/color]

[url=http://www.smlsoft.com/pos]โปรแกรม POS , โปรแกรมสำหรับร้านค้าปลีก มีโปรโมชั่นแบบเซเว่น[/url]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[color=red][b]**[/b][/color] [color=yellow]ดูรายละเอียด[/color] [url=http://www.smlsoft.com/โปรแกรมบัญชี]โปรแกรมบัญชี[/url] [color=yellow]เพิ่มเติม[/color]
[color=red][b]**[/b][/color] [color=PaleGreen]ดูรายละเอียด[/color] [url=http://www.smlsoft.com/โปรแกรมร้านอาหาร]โปรแกรมร้านอาหาร[/url] [color=PaleGreen]เพิ่มเติม[/color][color=PaleGreen][b]โปรแกรมสั่งอาหารผ่าน อุปกรณ์[/b][/color] [b]Mobile[/b] ปัจจุบัน อุปกรณ์ [b]Mobile[/b] มีราคาถูกลงเป็นอย่างมาก สี่ห้าพันก็ใช้ได้แล้ว เหมาะสำหรับนำมาใช้เสริมการให้บริการร้านอาหาร ต่อไปร้านอาหารก็ไม่ต้องใช้กระดาษจด เพียงแต่กดใน Tablet ก็สามารถสั่งไปยังห้องครัวได้ทันที

[b]

คุณสมบัติเบื้องต้น[/b]

[b]* ใช้กับอุปกรณ์ได้ทั้งจอเล็ก และจอใหญ่[/b]
[b]* สั่งอาหารผ่านระบบมือถือจากข้างนอกได้ (ผ่าน [color=DarkOrange]EDGE[/color], [color=Cyan]3G[/color])[/b]
[b]* eMenu ลูกค้าสามารถเลือกสั่งอาหารได้ด้วยตัวเอง แทน Menu แบบเดิม (เมื่อสั่งแล้ว จะต้องให้พนักงานมาทวนรายการอาหาร และกดส่งไปยังครัวอีกครั้ง)[/b]
[b]* เปิดโต๊ะ[/b]
[b]* ปิดโต๊ะ พร้อมสรุปยอดเงิน[/b]
[b]* สั่งอาหาร และส่งไปยังครัว[/b]
[b]* ยกเลิกการสั่งอาหาร และส่งไปยังครัว[/b]
[b]* ตรวจสอบรายการอาหารที่สั่งไปแล้ว[/b][color=red][b]**[/b][/color] [url=http://www.youtube.com/watch?v=7WEqiaF-9K8]Video หน้าจอระบบสั่งอาหารด้วย Tablet[/url]
[color=red][b]**[/b][/color] [url=http://www.smlsoft.com/android.php]จอสั่งอาหารด้วย Tablet, ดูยอดขายผ่าน iPad[/url]
[color=red][b]**[/b][/color] ทดลองใช้โดยติดตั้งได้ผ่าน Google Play Store ค้นหาโปรแกรมชือ SMLSOFT (ใช้กับ Android Version 2.3.3 ขึ้นไป)

Submit "โปรแกรม POS มีโปรโมชั่นแบบเซเว่น ใช้งานง่าย ราคาประหยัดสุดๆ" to Facebook Submit "โปรแกรม POS มีโปรโมชั่นแบบเซเว่น ใช้งานง่าย ราคาประหยัดสุดๆ" to Twitter Submit "โปรแกรม POS มีโปรโมชั่นแบบเซเว่น ใช้งานง่าย ราคาประหยัดสุดๆ" to Google Submit "โปรแกรม POS มีโปรโมชั่นแบบเซเว่น ใช้งานง่าย ราคาประหยัดสุดๆ" to Digg Submit "โปรแกรม POS มีโปรโมชั่นแบบเซเว่น ใช้งานง่าย ราคาประหยัดสุดๆ" to StumbleUpon Submit "โปรแกรม POS มีโปรโมชั่นแบบเซเว่น ใช้งานง่าย ราคาประหยัดสุดๆ" to del.icio.us Submit "โปรแกรม POS มีโปรโมชั่นแบบเซเว่น ใช้งานง่าย ราคาประหยัดสุดๆ" to reddit

ปรับปรุง 31/08/13 ที่ 16:39:39 โดย [ARG:5 UNDEFINED] (change text)

คำสำคัญ: โปรแกรม pos แก้ไขคำสำคัญ
หมวดหมู่
Software

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น แสดงความคิดเห็น