ติดต่อลงโฆษณา คลิกที่นี่ (โฆษณาเฉพาะ Marketplace คลิกที่นี่)

ดูฟีด RSS

smlpos

โปรแกรมบัญชี SML Account ใช้ Mobile Office ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา บริหารงานได้จากทั่วทุกมุมโลก

คะแนนรายการนี้
[url=http://upic.me/show/44354635][img]http://upic.me/i/em/smlpic.jpg[/img][/url]
[URL="http://www.smlsoft.com/โปรแกรมบัญชี"]โปรแกรมบัญชี[/URL] [B][COLOR="#FFFF00"]SML Account [/COLOR][/B] ระบบบัญชีที่เชื่อมต่อระหว่างสาขาได้ บริหารงานได้จากทั่วทุกมุมโลก [B][COLOR="#00FF00"]Mobile Office[/COLOR][/B] ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา พนักงานขาย ตรวจสอบยอดสินค้า ยอดเครดิต สั่งขายสินค้าได้จากทุกแห่ง ส่งของรวดเร็ว
[url=http://upic.me/show/44355368][img]http://upic.me/i/3x/umsml.jpg[/img][/url]
[B][COLOR="#FFFF00"]SML Account[/COLOR][/B] ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ระบบงานไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ การทำงานเป็นแบบเชื่อมโยงทุกระบบ เน้นที่ความถูกต้องของตัวเลข ความเร็วในการประมวลผล สามารถเชื่อมสาขาผ่าน [B][COLOR="#00FFFF"]ADSL[/COLOR][/B],[B][COLOR="#00FF00"]GRPS[/COLOR][/B] ได้ และยังสามารถประหยัดการลงทุนด้วยการใช้ Linux เป็น Server และเรายินดีปรับปรุงโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการ

[video=youtube;B-6EkjNm9hg]http://www.youtube.com/watch?v=B-6EkjNm9hg[/video][COLOR="#FFFF00"]ลักษณะการนำไปใช้งาน[/COLOR] [URL="http://www.smlsoft.com/โปรแกรมบัญชี"]โปรแกรมบัญชี[/URL] SML POS


[COLOR="#FFFF00"]*[/COLOR] [B][COLOR="#00FF00"]Stand Alone[/COLOR][/B] (เครื่องเดี่ยว)

[COLOR="#FFFF00"]*[/COLOR] [B][COLOR="#00FFFF"]LAN[/COLOR][/B] (บริเวณพื้นที่เดียวกัน)

[COLOR="#FFFF00"]*[/COLOR] [B][COLOR="#ff6600"]WAN[/COLOR][/B] (ทั่วโลกผ่านระบบ [COLOR="#00FFFF"][B]Internet[/B][/COLOR])

[COLOR="#FFFF00"]*[/COLOR] [B][COLOR="#00FFFF"]Synchronize[/COLOR][/B] (แลกเปลี่ยนข้อมูลสาขาผ่าน [COLOR="#FFFF00"][B]Internet[/B][/COLOR])[url=http://upic.me/show/44356367][img]http://upic.me/i/jy/smlacc1.jpg[/img][/url][B][COLOR="#FFFF00"]SML Account[/COLOR][/B] ประกอบด้วย


[B][COLOR="#FF0000"]*[/COLOR][/B] [B][COLOR="#00FF00"]General Ledger[/COLOR][/B] : ระบบบัญชีแยกประเภท

[B][COLOR="#FF0000"]*[/COLOR][/B] [B][B][COLOR="#00FFFF"]Fixed Asset[/COLOR][/B][/B] : ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคา

[B][COLOR="#FF0000"]*[/COLOR][/B] [B][COLOR="#FFFF00"]Purchase Order[/COLOR][/B] : ระบบจัดซื้อ

[B][COLOR="#FF0000"]*[/COLOR][/B] [B][COLOR="#00FFFF"]Sale Order[/COLOR][/B] : ระบบขายสินค้า

[B][COLOR="#FF0000"]*[/COLOR][/B] [B][COLOR="#00FF00"]Cheque,Bank[/COLOR][/B] : ระบบธนาคาร,เช็ค

[B][COLOR="#FF0000"]*[/COLOR][/B] [B][COLOR="#FFFF00"]Inventory Control[/COLOR][/B] : ระบบสินค้าคงคลัง

[B][COLOR="#FF0000"]*[/COLOR][/B] [B][COLOR="#00FF00"]Accounts Receivable[/COLOR][/B] : ระบบบัญชีลูกหนี้

[B][COLOR="#FF0000"]*[/COLOR][/B] [B][COLOR="#00FFFF"]Accounts Payable[/COLOR][/B] : ระบบัญชีเจ้าหนี้

[B][COLOR="#FF0000"]*[/COLOR][/B] [B][COLOR="#FFFF00"]Petty Cash[/COLOR][/B] : ระบบเงินสดย่อย

[B][COLOR="#FF0000"]*[/COLOR][/B] [B][COLOR="#00FFFF"]Security Control[/COLOR][/B] : ระบบความปลอดภัย[url=http://upic.me/show/44355646][img]http://upic.me/i/l1/hsml1.jpg[/img][/url]
[COLOR="#00FFFF"]จุดเด่นที่มีอยู่ในทุกโปรแกรมของ[/COLOR] [B][COLOR="#FFFF00"]SMLSoft[/COLOR][/B]


[B][COLOR="#FF0000"]*[/COLOR][/B] รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ (จากการทดสอบ ข้อมูลบัญชีแยกประเภท [COLOR="#FFFF00"]40 ล้านรายการ[/COLOR] [COLOR="#00FFFF"]ประมวลผลใหม่เพียง 3 นาที[/COLOR]

[B][COLOR="#FF0000"]*[/COLOR][/B] สามารถเก็บรูปภาพ และเอกสาร เก็บไว้ใน [COLOR="#FFFF00"]Database[/COLOR] (ทำให้ [COLOR="#00FFFF"]Backup[/COLOR] สะดวก) เพื่อทำ [COLOR="#FFFF00"]e-Document[/COLOR] ได้ทันที เช่น เอกสารเช็ค, เอกสารการอนุมัติ, รูปสินค้า, รูปลูกค้า ผ่านเครื่อง [COLOR="#00FF00"]Scanner[/COLOR], [COLOR="#FFFF00"]Webcam[/COLOR], กล้องถ่ายรูป [COLOR="#00FFFF"]Digital[/COLOR] โดย [COLOR="#00FF00"]Capture[/COLOR] รูปภาพได้ในโปรแกรม [B][COLOR="#FFFF00"]SMLSoft[/COLOR][/B] ทันที

[B][COLOR="#FF0000"]*[/COLOR][/B] [B][COLOR="#FFFF00"]Load Balance[/COLOR][/B] เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงาน และสามารถเป็นระบบสำรองได้โดยอัตโนมัติ ทำให้มั่นใจได้ว่าการใช้งานสามารถ [B][COLOR="#00FFFF"]Online[/COLOR][/B] ได้ตลอดเวลา 24 ชม.

[B][COLOR="#FF0000"]*[/COLOR][/B] [B][COLOR="#00FF00"]Key Card[/COLOR][/B] การเข้าถึงข้อมูล และการอนุมัติต่างๆ สามารถใช้ระบบกุญแจได้ โดยใช้หมายเลข [COLOR="#FFFF00"]Flash Drive[/COLOR] (ทำซ้ำไม่ได้ และ [COLOR="#FFFF00"]มีหมายเลขเดียว[/COLOR]) เป็นกุญแจ พร้อมรหัสผ่าน ทำให้มั่นใจได้ว่า เป็นผู้ใช้คนนั้นจริงๆ และทำงานบนเครื่องที่ได้ลงทะเบียนไว้จริงๆ

[B][COLOR="#FF0000"]*[/COLOR][/B] กำหนดเครื่องใช้งาน ทำให้มั่นใจได้ว่าจะเข้าถึงได้เฉพาะเครื่องที่อนุญาตแล้วเท่านั้น โดยตรวจสอบหมายเลข [COLOR="#00FFFF"]CPU[/COLOR] หรือหมายเลข [COLOR="#FFFF00"]Hard Disk[/COLOR] ซึ่งทำซ้ำไม่ได้

[B][COLOR="#FF0000"]*[/COLOR][/B] ระบบรหัสผ่าน สามารถกำหนดสิทธ์การใช้งานกำหนดเป็นกลุ่ม และกำหนดเป็นบุคคล รวมถึงสามารถกำหนดถึงรายละเอียดข้อมูลแต่ละตัวได้

[B][COLOR="#FF0000"]*[/COLOR][/B] ระบบป้องกันการขโมยข้อมูล โดยกำหนดได้ว่าผู้ใช้สามารถพิมพ์อะไรได้บ้าง สามารถ [B][COLOR="#FFFF00"]Export[/COLOR][/B] รายงานได้หรือไม่ และสามารถ [B][COLOR="#00FFFF"]Lock[/COLOR][/B] ห้ามกดปุ่ม [COLOR="#00FF00"]Print Screen[/COLOR] เพื่อส่งข้อมูลออก

[B][COLOR="#FF0000"]*[/COLOR][/B] ระบบ [B][COLOR="#FFFF00"]Lock Record[/COLOR][/B] ซึ่งหาไม่ได้จากระบบทั่วไป ทำให้การแก้ไขข้อมูล หรือการประมวลผลเป็นไปได้อย่างถูกต้อง 100%

[B][COLOR="#FF0000"]*[/COLOR][/B] สามารถใช้ได้กับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เปลี่ยนภาษาได้ทันทีโดยไม่ต้องจบโปรแกรม และผู้ใช้ยังสามารถเข้าไปแก้ไขข้อความภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้เอง ให้เหมาะสมกับกิจการ

[B][COLOR="#FF0000"]*[/COLOR][/B] สามารถเพิ่มรายละเอียดพิเศษได้ทุกหน้าจอ เพื่อปรับให้เหมาะสมกับกิจการ

[B][COLOR="#FF0000"]*[/COLOR][/B] สามารถสร้างแบบฟอร์ม และรายงานได้ โดย SMLSoft ได้พัฒนาเครื่องมือเตรียมไว้ให้แล้ว

[B][COLOR="#FF0000"]*[/COLOR][/B] สามารถพิมพ์รายงาน และแบบฟอร์ม ผ่านเครื่องพิมพ์แบบ [B][COLOR="#FFFF00"]Dot Matrix[/COLOR][/B] และ [B][COLOR="#00FFFF"]Line Printer[/COLOR][/B] ได้ในรูปแบบ Text Mode เพื่อลดต้นทุนในการพิมพ์

[B][COLOR="#FF0000"]*[/COLOR][/B] รายงานและแบบฟอร์ม สามารถ [B][COLOR="#FFFF00"]Export[/COLOR][/B] ในรูปแบบ [B][COLOR="#00FFFF"]PDF[/COLOR][/B], [B][COLOR="#FFFF00"]XML[/COLOR][/B], [B][COLOR="#00FF00"]Email[/COLOR][/B], [B][COLOR="#FFFF00"]Excel[/COLOR][/B] ได้ทันที (จะต้องได้รับอนุญาตจาก [B][COLOR="#FFFF00"]ผู้ดูแลระบบ[/COLOR][/B] แล้วเท่านั้น)[B][COLOR="#FF0000"]☆☆[/COLOR][/B] [URL="http://www.smlsoft.com/โปรแกรมบัญชี"]โปรแกรมบัญชี[/URL] [COLOR="#00FFFF"]ที่ประมวลผล[/COLOR] [COLOR="#FFFF00"]เร็วที่สุด[/COLOR] ทำงานผ่านระบบ [COLOR="#00FFFF"]Online[/COLOR] [COLOR="#FFFF00"]เร็วที่สุด[/COLOR] --


[B][COLOR="#FF0000"]☆[/COLOR][/B] [URL="http://www.youtube.com/watch?v=9NfQGJxlAh8"]กำหนดค่าใน Windows 8 ให้ใช้ smlsoft[/URL]
[B][COLOR="#FF0000"]☆[/COLOR][/B] [URL="http://www.youtube.com/watch?v=MC1UKfy84Mc"]สร้างรายงานบน Browser[/URL][COLOR="#00FFFF"]ดูรายละเอียด[/COLOR] [URL="http://www.smlsoft.com/โปรแกรมบัญชี"]โปรแกรมบัญชี[/URL] [COLOR="#00FFFF"]เพิ่มเติม ที่ ..[/COLOR]

[URL="http://www.smlsoft.com/โปรแกรมบัญชี"]http://www.smlsoft.com/โปรแกรมบัญชี[/URL]
[COLOR="#00FFFF"]เบอร์โทรติดต่อ[/COLOR] : [B][COLOR="#FFFF00"]ฝ่ายขาย[/COLOR][/B]

[B][COLOR="#FFFF00"]081-434-5533[/COLOR][/B]

[B][COLOR="#00FF00"]081-648-4145[/COLOR][/B]

[B][COLOR="#FFFF00"]089-922-3131[/COLOR][/B][B][COLOR="#00FFFF"]ฝ่ายบริการ[/COLOR][/B]

[B][COLOR="#FFFF00"]02-964-9745[/COLOR][/B]

[B][COLOR="#00FF00"]02-964-9746[/COLOR][/B]


[B][COLOR="#FFFF00"]085-518-6182[/COLOR][/B]

[B][COLOR="#00FF00"]089-782-6887[/COLOR][/B]

[B][COLOR="#FFFF00"]081-030-6268[/COLOR][/B]


[B][COLOR="#00FFFF"]Email[/COLOR][/B] : [email]info@smlsoft.com[/email][B][COLOR="#FF0000"]☆☆[/COLOR][/B] [B][COLOR="#FFFF00"]เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย เชื่อถือได้ ทำงานรวดเร็ว ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ เมื่อกิจการขยายตัว[/COLOR][/B] [B][COLOR="#FF0000"]☆☆[/COLOR][/B]
ภาพที่แนบมา ภาพที่แนบมา คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 1. SML 47.8K_PIC.JPG
ครั้ง: 2
ขนาด: 47.9 KB
ID: 1775065   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 2. UMSML.JPG
ครั้ง: 0
ขนาด: 34.3 KB
ID: 1775066   คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ: 3. SMLAcc1.JPG
ครั้ง: 1
ขนาด: 50.0 KB
ID: 1775067  

Submit "โปรแกรมบัญชี SML Account ใช้ Mobile Office ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา บริหารงานได้จากทั่วทุกมุมโลก" to Facebook Submit "โปรแกรมบัญชี SML Account ใช้ Mobile Office ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา บริหารงานได้จากทั่วทุกมุมโลก" to Twitter Submit "โปรแกรมบัญชี SML Account ใช้ Mobile Office ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา บริหารงานได้จากทั่วทุกมุมโลก" to Google Submit "โปรแกรมบัญชี SML Account ใช้ Mobile Office ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา บริหารงานได้จากทั่วทุกมุมโลก" to Digg Submit "โปรแกรมบัญชี SML Account ใช้ Mobile Office ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา บริหารงานได้จากทั่วทุกมุมโลก" to StumbleUpon Submit "โปรแกรมบัญชี SML Account ใช้ Mobile Office ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา บริหารงานได้จากทั่วทุกมุมโลก" to del.icio.us Submit "โปรแกรมบัญชี SML Account ใช้ Mobile Office ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา บริหารงานได้จากทั่วทุกมุมโลก" to reddit

ปรับปรุง 31/08/13 ที่ 17:43:20 โดย [ARG:5 UNDEFINED] (change text)

คำสำคัญ: โปรแกรมบัญชี แก้ไขคำสำคัญ
หมวดหมู่
Software

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น แสดงความคิดเห็น