ติดต่อลงโฆษณา คลิกที่นี่ (โฆษณาเฉพาะ Marketplace คลิกที่นี่)

ดูฟีด RSS

บะล๊อก ก๊อกแก๊ก มองอะไร ?

โค๊ดสี

คะแนนรายการนี้
B-74P Adriatic Blue Pearl
B-90P Supersonic Blue Pearl
G-82P Cypress Green Pearl
NH-0 Championship White
NH-583M Vouge Silver Metallic
NH-538M New Vouge Silver Metallic
NH-592P Flamenco Black Pearl
Y-56 Phoenix Yellow
B-92P NIGHTHAWK BLACK PEARL
NH-592P (CAN) Starlight Black Pearl
NH-597M Citrus Silver Metallic
R-505p Cyan Red Pearl
R-81 Milano Red
B-97M Voltage Blue Metallic Clearcoat
G-95P Clover Green Pearl Clearcoat
BG-33P Paradise Blue-green Pearl
G-71P Isle Green Pearl
NH-503P Granada Black Pearl Pearl
YR-506M Desert Mist Metallic
RP-24P Stealth Grey Pearl
NH-538 Frost White
R-72P Torino Red Pearl
R-93P Matador Red Pearl
NH-575M Thunder Gray Metallic
Y-52P Spa Yellow
NH-547 Berlina Black
G-70P Brooklands Green Pearl
NH-629M Dark Charcoal (Europe)
R-77 Formula Red
NH-565 Grand Prix White
G-96P Hockenheim Green Pearl (Japan)
NH-546M Kaiser Silver Metallic
PB-73P Midnight Pearl
B-501P Monaco Blue Pearl
B-66P Monte Carlo Blue Pearl
R-510 New Formula Red
NH-552M Sebring Silver Metallic
NH-630M Silverstone Metallic

Y-52P Spa Yellow Pearl (as noted above)
GY-19M Lime Green Metallic (Japan only, thank goodness)
R-508P Monza Red Pearl (Japan)
NH-609P Platinum White Pearl (Japan)
YR-514P Imola Orange Pearl
B-510P Long Beach Blue Pearl

------------------------------------------------------------------------------------

HONDA CIVIC 4th GENERATION (1988-1991)

DESCRIPTION CODE YEARS
Almond Cream YR-88 1988-1989
Asturias Gray Metallic Clearcoat NH-502M 1990 (1990 Canadian only)
Barbados Yellow Y-49 1988-1990
Blade Silver Metallic Clearcoat NH-95M 1988-1989
Blue Metallic Clearcoat B37M 1988-1989
Buckingham Blue Pearl Clearcoat B-59P 1991
Cappucino Brown Metallic Clearcoat YR-501M 1990-1991
Cardinal Red Metallic Clearcoat R-66M 1988-1989
Celestial Blue Pearl Clearcoat B-53P 1990-1991 (1990 U.S. only)
Charcoal Granite Metallic Clearcoat NH-531M 1990-1991 (1990 U.S. only)
Chateau Red Metallic Clearcoat R-61M 1988
Chianti Red Metallic R-67M 1989-1990
Cobalt Blue Pearl Clearcoat B-54P 1991
Concord Blue Metallic Clearcoat B-58M 1991
Flint Black Metallic Clearcoat NH-526M 1988-1990
Florence Blue Metallic Clearcoat B-37M 1988-1989 (1990 Canadian only)
Frost White NH-538 1991
Geneva Green Pearl Clearcoat G-62P 1991
Gold Metallic Clearcoat YR-87M 1988-1989
Gothic Gray Metallic Clearcoat NH-92M 1988
Granada Black Metallic Clearcoat NH-503P 1991
Grayish Blue Metallic Clearcoat B-35M 1988
Laguna Gold Metallic YR-87M 1988-1990
Laurel Blue Metallic B-49M 1990 (1990 U.S. only)
Madison Blue Pearl Clearcoat B-45P 1991
Medium Blue Metallic Clearcoat B-49M 1989
Montreal Blue Metallic Clearcoat B-35 1988
Pewter Gray Metallic Clearcoat NH-537M 1990-1991
Phoenix Red R-51 1988-1991 (1990 U.S. only)
Polar White NH-512 1988-1991
Polar White Z NH-512Z 1990 (1990 Canadian only)
Rio Red R-63 1988-1991 (Si)
Saxony Blue Metallic Clearcoat B-56M 1991
Sirius White Pearl Clearcoat NH-515P 1990 (1990 Canadian only)
Sonoma Red Pearl Clearcoat R-75P 1990-1991 (1990 U.S. only)
Stout Silver Metallic Clearcoat (Wheel) NH-75 1988-
Superior Blue Metallic B-47M 1988-1991 (1990 Canadian only)
Tahitian Green Pearl Clearcoat BG-28P 1991
Torino Red Pearl Clearcoat R-72P 1990-1991
Vogue Silver Metallic Clearcoat NH-583M 1991
Wein Blue Pearl Clearcoat B-52P 1991

HONDA CIVIC 5th GENERATION (1992-1995)

DESCRIPTION CODE YEARS
Aztec Green Pearl Clearcoat BG-29P 1993-1994
Camellia Red Pearl Clearcoat R-86P 1993-1995
Captiva Blue Pearl Clearcoat B-62P 1992-1994
Celestial Blue Pearl Clearcoat B-53P 1992-1993
Champion White Clearcoat NH-0 1992-1995
Cobalt Blue Pearl Clearcoat B-54P 1992-1993
Concord Blue Metallic Clearcoat B-58M 1992
Fiesta Green Pearl Clearcoat GY-15P 1992-1994
Flint Black Metallic Clearcoat NH-526M 1992
Frost White NH-538 1992-1995
Geneva Green Pearl Clearcoat G-62P 1992-1993
Granada Black Metallic Clearcoat NH-503P 1992-1995
Harvard Blue Pearl Clearcoat B-63P 1992-1995
Horizon Gray Metallic Clearcoat RP-21M 1994-1995
Lausanne Green Pearl Clearcoat G-71P 1994-1995
Malachite Green Pearl Clearcoat BG-31P ?-1995-?
Milano Red Tricoat/Clearcoat R-81 1992-1995
Opal Green Metallic Clearcoat G-73M 1992-1993
Pardadise Blue Green Pearl Clearcoat BG-33P 1995
Pewter Gray Metallic Clearcoat NH-537M 1992-1992
Phantom Gray Pearl Clearcoat NH-561P 1992-1995
Rosewood Brown Metallic Clearcoat YR-503M 1992-1993
Sonoma Red Pearl Clearcoat R-75P 1992
Tahitian Green Pearl Clearcoat BG-28P 1992
Torino Red Pearl Clearcoat R-72P 1992-1995
Vogue Silver Metallic Clearcoat NH-583M 1992-1995

HONDA CIVIC 6th GENERATION (1996-2000)

DESCRIPTION CODE YEARS
Adriatic Blue Pri Metallic Clearcoat B-74P 1997
Athlete Grey Metallic Clearcoat NH-611M 1997
Baikal Green Pearl Clearcoat G-86P ?-1998-?
Bordeaux Red Pearl Clearcoat R-78P 1997
Champagne Beige Metallic Clearcoat YR-523M 1999
Champion White Clearcoat NH-0 1996-2000
Clover Green Pearl Metallic Clearcoat G-95P 1999-2000
Cyclone (Gray) Blue Metallic Clearcoat B-73M 1996-1998
Cypress Green Pearl Clearcoat G-82P 1996-1998
Dark Amethyst Pearl Clearcoat PB-74P 1997-1999
Electron Blue Pearl Clearcoat B-95P 1999-2000
Eternal Blue Pearl Clearcoat B-96P 2000
Flamenco Black Pearl Metallic Clearcoat NH-592P 1998-2000
Frost White NH-538 1996-1997
Granada Black Metallic Clearcoat NH-503P 1996-1997
Iced Teal Pearl Clearcoat BG-41P 1999-2000
Island Coral Pearl Clearcoat R-95P 1996
Inza Red Pearl Clearcoat R-96P 1997-1999
Lightning Silver Metallic NH-617M 1996-1998
Midori Green Pearl Clearcoat GY-16P 1996
Milano Red Tricoat/Clearcoat R-81 1996-2000
Orange Pri Metallic Clearcoat YR-513M 1997
Phoenix Yellow Y-56 2000
Rallye Red R-513 1997-2000
Roma Red Clearcoat R-97 1996-2000
Royal Grape Pearl Clearcoat ---- 1998 (Vi-RS)
Sequia Green Pri Metallic G-89P 2000
Super Sonic Blue Pearl Clearcoat B-90P 1999
Taffeta White NH-578 1998-2000
Titanium Metallic Clearcoat YR-525M 2000
Vintage Plum Pearl Clearcoat RP-32P 2000
Vogue Silver Metallic Clearcoat NH-583M 1996-2000

HONDA CIVIC 7th GENERATION (2001-2004)

DESCRIPTION CODE YEARS
Clover Green Pearl Metallic Clearcoat G-95P 2001-2002
Eternal Blue Pearl Clearcoat B-96P 2001-2004
Euro Yellow Pearl Metallic Clearcoat Y-62P 2002
Fiji Blue Pearl B-529P 2004
Firepepper Red Pearl Clearcoat R-507P 2002
Fluorite Silver Metallic ----- 2004 (Hybrid)
Galapagos Green Metallic Clearcoat G-511M 2003-2004
Inca Pearl Clearcoat Y-61P 2001-2002
Magnesium Metallic NH-675M 2004
Milano Red Tricoat/Clearcoat R-81 2003
Naples Gold Metallic Clearcoat YR-524M 2002
Nighthawk Black Pearl Clearcoat B-92P 2001-2004
Noble Green Pearl Clearcoat G-508P 2002
Opal Silver Blue Metallic Clearcoat BG-51M 2002-2004
Radiant Ruby Pearl ----- 2002-2004
Rallye Red R-513 2001-2004
San Marino Red Clearcoat R-94 2002
Satin Silver Metallic Clearcoat NH-623M 2001-2004
Shoreline Mist Metallic YR-528M 2003-2004
Taffeta White NH-578 2001-2004
Titanium Metallic Clearcoat YR-525M 2001-2003
Vivid Blue Pearl Clearcoat B-520P 2003-2004
Vintage Plum Pearl Clearcoat RP-32P 2000-2002

Submit "โค๊ดสี" to Facebook Submit "โค๊ดสี" to Twitter Submit "โค๊ดสี" to Google Submit "โค๊ดสี" to Digg Submit "โค๊ดสี" to StumbleUpon Submit "โค๊ดสี" to del.icio.us Submit "โค๊ดสี" to reddit

ปรับปรุง 4/07/08 ที่ 01:28:57 โดย [ARG:5 UNDEFINED]

คำสำคัญ: ไม่มี แก้ไขคำสำคัญ
หมวดหมู่

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น แสดงความคิดเห็น