ติดต่อลงโฆษณา คลิกที่นี่ (โฆษณาเฉพาะ Marketplace คลิกที่นี่)

 • กติกาและรุ่นการแข่งรายการ Nitto 3K Kumho Racing Car Thailand 2015

  Nitto 3K Kumho Racing Car Thailand

  กติกากำหนดรุ่นรถแข่ง
  รหัส รายละเอียดรุ่นการแข่ง ข้อกำหนดกติกา
  N3IOMR NITTO 3K ISUZU ONE MAKE RACE รถยนต์ ISUZU ONE MAKE RACE ยาง NT 05
  F1 S รถยนต์ 2 ล้อหน้าไม่เกิน 1,500 cc. มีวาวล์แปรผัน ใช้ยางเรเดียลถนน และ NT01 เครื่องยนต์แคมเดี่ยว
  F1 N รถยนต์ 2 ล้อหน้าไม่เกิน 1,500 cc. มีวาวล์แปรผัน รถใหม่ JAZZ, VIOS, YARIS, ยางเรเดียลถนน และ NT01
  F2 รถยนต์ 2 ล้อหน้ามี TURBO ใช้ยางเรเดียลถนน และ NT01 ไม่จำกัด cc. และการตกแต่ง
  F3 รถยนต์ 2 ล้อหน้าไม่จำกัด cc. และวาวล์แปรผัน ใช้ยางเรเดียลถนน และ NT01 (เครื่องยนต์ 1,500 cc. ขึ้นมาต้องลงรุ่นนี้)
  F3 S รถยนต์ 2 ล้อหน้าไม่เกิน 1,600 cc. มีวาวล์แปรผัน ใช้ยางเรเดียลถนน และ NT01 เครื่องยนต์ 1,600 cc.
  F4 รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ใช้ยางเรเดียลถนน และ NT01
  F5 A รถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง ระดับ A ใช้ยางเรเดียลถนน และ NT01
  F5 B รถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง ระดับ B ใช้ยางเรเดียลถนน และ NT01
  ECOCAR รถยนต์ 2 ล้อหน้าไม่เกิน 1,200 cc. ไม่จำกัดการโมดิฟายด์ ใช้ยาง NT01 หรือ KUMHO
  F6 N รถยนต์ RETRO CAR NA เครื่องยนต์ไม่เกิน 1,600 cc., ขับเคลื่อนล้อหลัง ปี 86 ลงไป ใช้ยาง NT01, KUMHO
  F6 NO รถยนต์ RETRO CAR NA OPEN เครื่องยนต์เกิน 1,601 cc. ขึ้นไป, ขับเคลื่อนล้อหลัง ปี 86 ลงไป ,ใช้ยาง NT01, KUMHO
  F6 T รถยนต์ RETRO CAR ระบบอัดอากาศ เครื่องยนต์ Turbo, Super Charge ขับหลัง ปี 86 ลงไป ใช้ยาง NT01, KUMHO
  F6 U รถยนต์ RETRO CAR EURO รถยุโรป, NA, ขับเคลื่อนล้อหลังปี 86 ลงไป ใช้ยาง NT01, KUMHO
  F6P รถยนต์ RETRO PICKUP เครื่องยนต์ NA 4 สูบ, ขับหลัง ปี 86 ลงไป ใช้ยาง NT01 หรือ KUMHO
  K3IFR KUMHO 3K ISUZU FULL RACE รถยนต์ ISUZU FULL RACE ใช้ยาง KUMHO
  F11 J OPEN TRUCK JUNIOR รถกระบะ นักแข่งมือใหม่และระดับ C ใช้ยาง KUMHO
  OF11 OPEN TRUCK PRO รถกระบะ OPEN ไม่จำกัดเกรดนักแข่ง ใช้ยาง KUMHO
  OK1 OPEN KING SINGLECAM เครื่องยนต์แคมเดี่ยว เกรดนักแข่งไม่เกิน C ใช้ยาง KUMHO
  OK2 OPEN KING TWINCAM เครื่องยนต์แคมคู่ 2 ล้อหน้าหรือหลัง NA เกรดนักแข่งไม่เกิน C ใช้ยาง KUMHO
  OKS OPEN KING SPECIAL รถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้าหรือหลัง NA ไม่จำกัดเกรดนักแข่งใช้ยาง KUMHO
  OP OPEN UNLIMITED PRO ไม่จำกัดเกรดนักแข่ง รถยนต์, ระบบขับเคลื่อน ใช้ยาง KUMHO
  หมายเหตุ
  - ในการรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันอยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
  - รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
  - รุ่นที่อนุญาตใช้ยาง KUMHO SLICK สามารถนำยาง NITTO NT 01 มาใช้แข่งขันได้สำหรับนักแข่งที่มียาง NITTO NT 01
  - กติกากำหนดให้ใช้แบตเตอรี่ 3K (สำหรับผู้ที่ใช้แบตเตอรี่อื่นให้เขียนคำร้องในใบตรวจสภาพ)
  - ติดต่อ Facebook: Racing Car Thailand หรือ Adisak Racing Car Thailand
  - ชมการแข่งขันย้อนหลัง Youtube: Auto Spicy Thailand
  - สอบถามกติกาเพิ่มเติมได้ที่ 089-182-2188