ติดต่อลงโฆษณา คลิกที่นี่ (โฆษณาเฉพาะ Marketplace คลิกที่นี่)

 • กติกาเทคนิค รหัสและ รุ่นการแข่งขัน NITTO 3K RACING CAR THAILAND 2011

  กติกาเทคนิค การแข่งขัน NITTO 3K RACING CAR THAILAND 2011
  คุณสมบัติและปริมาตรความจุ ตาม F ต่างๆ ที่กำหนด

  1. ข้อกำหนดรถแข่ง
  - ต้องเป็นรุ่นที่ผลิตออกจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปปีละไม่ต่ำกว่า 2,500 คัน
  - ต้องเป็นรถยนต์ที่มีจำนวนประตูตั้งแต่ 2 ประตูขึ้นไป
  - ต้องมีจำนวนที่นั่งตั้งแต่ 2 ที่นั่งขึ้นไป และตำแหน่งของผู้ขับจะต้องอยู่ในตำแหน่งเดิมของรุ่นนั้นๆ
  - ต้องมีระบบขับเคลื่อนเพียง 2 หรือ 4 ล้อเท่านั้น

  2. ข้อกำหนดตัวถัง
  - ต้องรักษารูปทรงของรถไว้เป็นหลัก
  - กระจกบังลมหน้าและหลังต้องเป็นแบบ 2 ชั้น (LAMINATED) เท่านั้น
  - กระจกประตูหน้าและหลังทั้งด้านซ้ายและขวา อนุญาตให้ใช้วัสดุที่แข็งแรงมีความปลอดภัยทดแทนได้
  - ไม่จำกัดความสูงของตัวรถ
  - ต้องรักษาโครงสร้างตัวถังภายในห้องโดยสารให้คงสภาพเดิมจากโรงงานเท่านั้น
  - ต้องคงสภาพแผงแคชบอร์ดหน้าเดิมที่มาจากโรงงานเท่านั้น
  - อนุญาตให้ถอดแผงประตู, พรมพื้น, ผ้าหลังคา, เบาะคนนั่งและเบาะผู้โดยสารตอนหลังหรืออื่นๆ ที่เป็นวัสดุที่สามารถติดไฟได้ง่าย

  3. ข้อกำหนดเครื่องยนต์
  - ต้องเป็นเครื่องยนต์ที่มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่เกิน รุ่นที่กำหนด รหัสเครื่องอยู่ในพิกัด
  - สามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนกล่องควบคุมเครื่องยนต์ได้
  - การปรับแต่งภายในเครื่องยนต์อิสระ
  - เสื้อสูบและฝาสูบต้องคงสภาพภายนอกจากโรงงาน
  - ต้องคงสภาพเดิมของจุดยึดเครื่องยนต์ กรณีสร้งจุดยึดใหม่ต้องมีความแข็งแรงและปลอดภัย
  - อากาศที่ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงต้องมาจากบรรยากาศในสนามแข่งขันเท่านั้น
  - ห้ามไนตรัสหรืออื่นๆ ที่มีค่าออกซิเจนสูงกว่าอากาศ

  4. ข้อกำหนดระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน
  - ต้องรักษารูปแบบการเปลี่ยน เกียร์แบบ H-PATTERN ไว้
  - เสื้อเกียร์อิสระเปลี่ยนเฟืองเกียร์ได้ อัตราทดอิสระ
  - ฟลายวีล คลัทช์และเฟืองท้ายอิสระ

  5. ข้อกำหนดระบบช่วงล่าง
  - จุดยึดช่วงล่างต้องเป็นตำแหน่งที่มาจากโรงงาน
  - โชคอัพ, สปริง และเหล็กกันโคลงอิสระ
  - เปลี่ยนบู้ชยางเป็นลูกหมากได้ ไม่จำกัดวัสดุ

  6. ข้อกำหนดระบบเบรค
  - เปลี่ยนจานเบรค คาลิปเปอร์ ผ้าเบรค อิสระ
  - ระบบระบายความร้อนเบรคไห้ใช้ได้เฉพาะอากาศจากบรรยากาศภายในสนามแข่งขันเท่านั้น

  7. ข้อกำหนดระบบความปลอดภัย
  - ต้องติดตั้งถังดับเพลิงในสภาพพร้อมใช้และเป็นถังดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน
  - ต้องติดตั้งโครงเหล็กกันกระแทกภายในห้องโดยสาร
  - ท่อต่างๆ ที่ผ่านบริเวณห้องคนขับต้องเป็นชนิดทนไฟ
  - เข็มขัดนิรภัยต้องมีไม่ต่ำกว่า 4 จุด ความกว้างตั้งแต่ 2 นิ้วขึ้นไป
  - ต้องติดตั้งสวิตซ์ตัดไฟบริเวณห้องคนขับและภายนอกและติดสัญลักษณ์ให้เห็นได้ชัดเจน
  - หากมีการติดตั้งแบตเตอรี่ภายในห้องโดยสาร ต้องยึดติดและล้อมรอบด้วยกล่องที่เป็นวัสดุกันไฟ และต้องติดตั้งบริเวณผู้ช่วยคนขับ
  - แบตเตอรี่ที่ใช้ต้องเป็นแบบแห้ง
  - สตาร์เตอร์ต้องยึดติดและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและต้องเป็นไฟฟ้าอย่างเดียว
  - อุปกรณ์แสงสว่างต้องสามารถทำงานได้ตลอดการแข่งขันและคงรูปทรงของไฟหน้า ไฟท้ายตามรูปแบบของรถ
  - ต้องมีหูลากจูงติดตั้งไว้ทั้งด้านหน้าและท้ายของรถ แข็งแรงแน่นหนาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 80 มม. และไม่เกิน 100 มม.

  8. ข้อกำหนดล้อและยาง
  - ไม่จำกัดขนาด ความกว้างและน้ำหนักของล้อรถยนต์ แต่ต้องวัดจากแนวดิ่งด้านข้างตัวถังบริเวณซุ้มล้อแล้วไม่เกินออกด้านนอก
  - ให้ใช้เฉพาะยางประเภทเรเดียลเท่านั้น (ไม่จำกัดความสูงของดอกยาง) แต่ไม่จำกัดขนาด ความกว้าง และน้ำหนักของยาง (อนุญาตยางกลุ่มพิเศษเฉพาะรุ่นที่กำหนด)
  - ไม่จำกัดจำนวนล้อและยางที่ใช้ทั้งในการซ้อมการคัดเลือกและการแข่งขัน
  หมายเหตุ ยางบางยี่ห้อ และรุ่น อยู่ในดุลยพินิจของคณะผู้จัดการแข่งขันที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แข่งขัน

  9. ข้อกำหนดท่อไอเสีย
  - ท่อไอเสียต้องติดตั้งให้แน่นหนา ไม่ร่วงหลุดระหว่างการแข่งขัน
  - ไม่มีการวัดระดับความดังของเสียง

  10. ข้อกำหนดถังน้ำมัน
  - ต้องเป็นถังน้ำมันที่ติดตั้งมากับรถ
  - อนุญาตให้ใช้ถังเชื้อเพลิงประเภท SAFETY TANK

  11. เชื้อเพลิง
  - ให้ใช้เชื้อเพลิงเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์ โดยไม่จำกัดค่าอ๊อกเทน

  12. ข้อกำหนดอากาศพลศาสตร์
  - กันชนหน้าและหลังสามารถเปลี่ยนวัสดุได้ เช่น ไฟเบอร์กลาส
  - ถ้ามีสปอยเลอร์หลัง ความยาวทั้งตัวต้องไม่เกินแนวดิ่งด้านข้างของตัวถังรถ จากจุดติดตั้ง

  รหัสและรุ่นการแข่งขัน
  รหัส ลักษณะ ถ้วยรางวัล หมายเหตุ
  F1 รถยนต์2 ล้อหน้าไม่เกิน 1,600 C.C ไม่มีวาวล์แปรผัน 5 ใช้ยางเรเดียลถนนและ NT01, อนุญาต D16Y, ZC, F1S2 ลงรุ่นนี้
  F1S รถยนต์ 2 ล้อหน้าไม่เกิน 1,500 C.C มีวาวล์แปรผัน 5 ใช้ยางเรเดียลถนนและ NT01 แคมเดี่ยว
  F1SS รถยนต์ 2 ล้อหน้าไม่เกิน 1,500 cc. มีวาวล์แปรผัน Street King 5 นักแข่งมือใหม่ที่ผ่านการคัดเลือก, ใช้ยางเรเดียลถนนและ NT01
  F1SPRO รถยนต์ 2 ล้อหน้าไม่เกิน 1,500 cc. มีวาวล์แปรผัน 5 ไม่จำกัดระดับฝีมือ, ใช้ยาง NT01, อนุญาตยางกลุ่มพิเศษ
  F1NEW รถยนต์ 2 ล้อหน้าไม่เกิน 1,500 cc. มีวาวล์แปรผัน 5 JAZZ, VIOS, YARIS, ยางเรเดียลถนนและ NT01
  F2 รถยนต์ 2 ล้อหน้ามี TURBO 3 ใช้ยางเรเดียลถนนและ NT01
  F3 รถยนต์ 2 ล้อหน้าไม่จำกัด cc. และวาวล์แปรผัน 5 ใช้ยางเรเดียลถนนและ NT01
  F3S รถยนต์ 2 ล้อหน้าไม่เกิน 1,600 C.C มีวาวล์แปรผัน 5 ใช้ยางเรเดียลถนนและ NT01
  F4A รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ระดับ A (Level A) 5 อนุญาตยาง NT01, อนุญาตยางกลุ่มพิเศษ
  F4B รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ระดับ B (Level B) 5 อนุญาตยาง NT01, อนุญาตยางกลุ่มพิเศษ
  F4O รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ OPEN 3 ไม่จำกัดระดับฝีมือ, อนุญาตยาง NT01, อนุญาตยางกลุ่มพิเศษ
  F4SS รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ มือใหม่ Street King 5 อนุญาตยาง NT01, อนุญาตยางกลุ่มพิเศษ
  F5A รถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง ระดับ A 5 ใช้ยางเรเดียลถนนและ NT01
  F5B รถยนต์ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง ระดับ B 5 ใช้ยางเรเดียลถนนและ NT01
  F6NO รถยนต์ RETRO CAR NA OPEN 5 ไม่จำกัดยาง, เครื่องยนต์เกิน 1,601 cc. ขึ้นไป, ขับหลังปี 86 ลงไป
  F6N รถยนต์ RETRO CAR NA 5 ไม่จำกัดยาง, จำกัดเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,600 cc., ขับหลังปี 86 ลงไป
  F6OT รถยนต์ RETRO CAR ระบบอัดอากาศ 3 ไม่จำกัดยาง, ไม่จำกัดเครื่องยนต์, ขับหลังปี 86 ลงไป
  F6T รถยนต์ RETRO CAR ระบบอัดอากาศ 5 ไม่จำกัดยาง, เครื่องยนต์ 4 สูบ TURBO, ขับหลังปี 86 ลงไป
  F6U รถยนต์ RETRO CAR EURO 5 ไม่จำกัดยาง, รถยุโรป, NA, ขับหลังปี 86 ลงไป
  F6P รถยนต์ RETRO PICKUP 5 ไม่จำกัดยาง, เครื่องยนต์ NA 4 สูบ, ขับหลังปี 86 ลงไป
  F7 รถยนต์ VW STREET 3 กติกาตามกลุ่มกำหนด
  F9 OPEN UNLIMITED 5 ไม่จำกัดเกรดนักแข่ง รถยนต์และ ยาง
  F10 CHAMP CAR 5 ไม่จำกัดเกรดนักแข่งและยาง ใช้ระบบถ่วงน้ำหนัก
  F10J CHAMP CAR JUNIOR 5 เครื่องยนต์ SINGLE CAM นักแข่งไม่เกินเกรด C
  F11AB STREET TRUCK ระดับ AB 5 รถกระบะเบนซิน/ดีเซล อนุญาตยาง NT01
  F11C STREET TRUCK ระดับ C 5 รถกระบะเบนซิน/ดีเซล จำกัดเกรดนักแข่ง อนุญาต NT01
  F23 นักแข่งมือใหม่ 1 นาที 23 วินาที 5 ไม่จำกัดรถ, cc., ระบบขับเคลื่อน, ยาง Soft, เรเดียล
  OK1 OPEN KING SINGLECAM 5 ไม่จำกัด cc. ยาง NT 01 นักแข่งไม่เกินเกรด C
  OK2 OPEN KING TWINCAM 5 ไม่จำกัด cc.,2 ล้อหน้าหรือหลัง NA, ยาง NT 01, ไม่จำกัดเกรดนักแข่ง
  หมายเหตุ:
  - กลุ่มยางพิเศษ Nitto NT01, Dunlop 02G 03G, Federal 595 RS-R, Toyo Proxes 888
  - Car Club ใช้กติกาตามกลุ่มกำหนด
  - รายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
  - สอบถามรายละเอียดตัวรถ, กติกา, รุ่น, ยาง, โทร. 089-182-2188, 081-837-9121