Դŧɳ ԡ (ɳ੾ Marketplace ԡ)

Tab Content
No Recent Activity

2 ͤҪ

  1. ١ʹ
    ѴդѺ ͹ѹ͹͵ç͹ͧ

  2. ١ʹ
    آѹѹԴѺ
ʴͤҪ 1 ֧ 2 ҡ 2
ǡѺ Vasuta.com

ž鹰ҹ

ѹԴ
25 August 76 (43)
ǡѺ Vasuta.com
Interests:
เ�ราะเราเลือ�เ�ิ&#822
Display Name:
ҫصФا v( ^o^ )v
Gender:
Male
Biography:
เรา�ะ�ม��ล�อยมือ�ุณ เ�ีย��ุณ�ม��ล�อยมือเรา �ุณเ�ีย��า�วาม�ั��อ��ุณมาหาเราเรา�ะ�า�ุณ�ละ�วาม�ั��อ��ุณเ��าสู�ระ���ุณเ�ีย�ทำตามระ�� �ดยมีเรา ที��อยดู�ล�ุณ�ล�วเรา�ะ�ลั�ออ�มา �ร�อม�วาม�ั�ที��ลายเ����ริ�ด�วย�ั� ... Growing Together_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ท�า��ดส���อยา�หาราย�ด�เสริม ��า��ุร�ิ�ที��ื�อว�า AIM-Star�ึ��เ����ุร�ิ�เ�รือ��ายรู�����หม� เ���อั�ดั�ห�ึ���อ��ระเทศถู���หมาย �ละทำ�า�เ���ทีม �ั�ทีม�า�มืออา�ี� สามารถ��วยเหลือท�า��ด��ริ� สามารถติดต�อสอ�ถาม หรือดู��อมูลเ�ิ�มเติม�ด�ที� วสุ�า �ิตยารั�ษ� (����)Tel : 085-155-7500 , 086-348-8715Email : vasuta@hotmail.comWeb : http://www.vasuta.comFacebook : http://www.facebook.com/vasutakung �ม�ละทีม�า� มั����อย�า�ยิ��ว�า เรา�ะ��วย�ห�ท�า�สำเร�����ุร�ิ� AIM-Star มีราย�ด�มา��ว�าที�ท�า��ด�รั�อยู���ตอ��ี�����อ� ��อ�าส�ม��ด�มีมา��อย� อย�ารอ�อ�าสห��า … หวั�ว�าเรา�ะ�ด�ร�วม�ั�สร�า��วามสำเร����ด�วย�ั��ะ�รั��_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
Location:
Bangkok, Thailand, Thailand
Occupation:
Gold Star, Bronze Star @ Mar-2010Gold Star @ Oct-2010
Avatars Name:
ͧѡüԵз ҹ QC. MRC no. 100
My Car:
CHAMP 1 (չԹ)
Engine:
4G13 .. 8
Car Style:
Standard
촷蹪ͺ:
D.I.Y.
Club:
[M]itsu [R]acing [C]lub
Team:
Mitsu-Champ.com

ʶԵ


з
з
2,187
зѹ
0.41
зش
˵ءʺ з֡ ҹ§ 6/08/12 08:17:59
ͤҪ
ͤ
2
ͤǹҡ
7/02/10 21:39:30
ͺس
ͺس
579
ŷ
ҹش
14/10/13 16:18:00
ѹѤ
28/10/05
й
0
http://www.vasuta.com